ALSKORET SØNDERBORG er et damekor med 35 medlemmer. Vi er en flok søde og entusiastiske damer, som godt kan lide at synge. Vi synger forskellige genrer: danske og udenlandske sange, rytmiske, og klassiske satser og selvfølgelig julemusik, når sæsonen er til det. Vi har en fantastisk god og glad stemning i koret, en god mødedisciplin og ry for også at være veldisciplinerede, fx når vi optræder.

Vi øver hver mandag fra 19.30 til 21.15 på Sangcentret på Kasernen, Gerlachsgade 2, 4. sal, Sønderborg. Vores sæson går fra medio august til primo december og fra primo januar til primo maj, i alt 15 prøver pr. halvår.

Har du lyst til at synge sammen med os, kan du kontakte korets formand Linda Petersen, alskoret@gmail.com, tlf. 23237832.