Hvem er vi?

ALSKORET SØNDERBORG er et damekor. Vi har til formål at samle kvinder i alle aldre med interesse i og evne for flerstemmig korsang.

Vi optager medlemmer som godt kan lide at synge, både nybegyndere og øvede korsangere. Der er ingen optagelsesprøve, men dirigenten kan efter en stemmeprøve afgøre hvor i koret, medlemmet passer ind, som 1.-sopran, 2.-sopran (de høje kvindestemmer), 1.-alt eller 2.-alt (de dybe kvindestemmer). Vi synger flerstemmigt – to, tre eller fire stemmer. Nodekendskab er ikke et krav.

I Alskoret Sønderborg har vi en god og hyggelig stemning til korprøverne. Vi deler glæden ved at synge, og især glæden ved at synge sammen.

Korets historie
Koret blev stiftet den 6. august 1947 på Bjerggaarden i Sønderborg under navnet Damekoret “Als” Sønderborg.

I paragraf II i foreningens “Statutter”, som er nedskrevet i den første protokol, står:
“Foreningens Formaal er gennem Sang saavel kunstnerisk som kulturelt, at samle sine Medlemmer ved ugentlig Øvelsesaften, samt at afholde koncerter og kammeratlig Underholdning.”

Ved den stiftende generalforsamling var repræsentanter for Arbejdersangforeningen Harmonien til stede, og de lovede at støtte det nyoprettede kor “paa bedste Maade”. Bl.a. lovede en af herrerne at lære damerne nogle sange, indtil dirigentspørgsmålet gik i orden. Harmonien gav også det nye damekor en gave på 50 kr. til hjælp til noder.
I 1993 ændredes navnet til Alskoret Sønderborg og koret tæller i 2022 ca. 35 aktive medlemmer.

Alskoret Sønderborg er tilknyttet FOF SYD.
Alskoret Sønderborg er medlem af Danske Folkekor og Grænsekorene.